Utgifter til lokale for bedriften

Utgifter til lokale for bedriften vår er ofte en av de største utgiftspostene i regnskapet til små firmaer. Skal vi ha en fleksibel mulighet til å justere utgifter i forhold til omsetningstall som ikke treffer på budsjett eller i forhold til antall ansatte vi trenger i bedriften, er det her vi trenger fleksibilitet om vi ønsker å kunne justere utgiftene til omsetningstall.

Lokale er en av de største postene i regnskapet

Lokale er en av de største postene i regnskapet for små bedrifter. Etter hvert som bedriften vokser seg større, vil utgiften til ansatte raskt bli høyere enn utgiften til lokale, men før vi er i stand til å vokse oss store, trenger vi å beholde utgiftene til lokaler så fleksible som mulig.

Det er mange ledige kontorlokaler, ledige butikklokaler og ledige lagerlokaler å velge mellom, og dette kan vi benytte til vår fordel. Men det er ofte ikke så enkelt å bytte lokale raskt når man først har inngått en avtale og valgt et lokale, så da er det lurt å velge et lokale hvor det er mulig å oppnå en viss fleksibilitet innenfor kontrakten.

Flere lokaler, spesielt for kontorer, har en god del fleksibilitet og kan deles opp etter behov for firmaet. Om utleier har en større del av bygget ledig enn det du trenger, kan det være mulig å utvide om behovet tilsier det. Å redusere, kan ofte være vanskeligere om man ikke har det med som en klausul i kontrakten. De fleste utleiere vil ikke gi fleksibilitet til reduksjon.

Leie i forhold til eie

Å leie i forhold til å eie ledige kontorlokaler, ledige butikklokaler eller ledige lagerlokaler, kan være mer fleksibelt enn å eie. Selv om leieutgifter til lokaler ofte er en stor andel av utgiftene i regnskapet, vil leie gi mer fleksibilitet.

Ønsker du å investere i eget lokale, er du bundet til markedet, i forhold til om det er mulig å bytte lokale om du opplever lavere omsetning enn forventet. Du har også noe mindre kontroll over månedlige utgifter da rentene følger markedsrenta. Kjøper man lokaler reduserer man likviditeten i firmaet med egenandel for investeringssummen som også gir oss mindre fleksibilitet i forhold til endringer i omsetning.

Om firmaet har god likviditet og sannsynlig omsetning er stabil, kan det være praktisk å eie. Investeringen kan da bidra til å redusere utgiftene selv om man er mindre fleksibel. Fleksibiliteten er viktigst om man treninger likviditeten for å ivareta firmaets virksomhet selv ved lavere omsetningstall enn forventet.

Leie kan være mer fleksibelt

Leie kan være mer fleksibelt enn å eie da du ikke blir like mye knyttet til markedet om du ønsker å gjøre endringer i forhold til lokalet. Er markedet dårlig vil man oppleve at det finnes flere ledige kontorlokaler, ledige butikklokaler og ledige lagerlokaler på markedet og man kan da enklere finne et praktisk lokale å flytte til, eller få gjort endringer der man er. Er markedet dårlig kan det være vanskelig å få omsatt et eid lokale.

Det kan i tillegg bli vanskelig å finne gode leietagere til lokalet slik at man får inn utgiftene man har på lokalet om man ønsker å flytte på seg selv om man ikke får solgt. Fleksibilitet rundt utgiftene i firmaet kan være ekstremt viktig når det er bedre eller dårligere økonomiske tider. Ved dårligere tider, kan det være man må nedskalere for å overleve, og i bedre tider må man kanskje utvide for å få glede av muligheter til å øke omsetningen.

Utgiften til lokaler er ofte en av de største utgiftene små firmaer har i regnskapet. For å ivareta fleksibilitet i utgiftene, kan dette da være stedet man må ha mulighet for å justere når det er nødvendig.