Registrere varemerke

Varemerke til et selskap eller en bedrift er deres “ansikt” og kjennetegn. Varemerke er ofte den viktigste verdien til et selskapet, og derfor er det svært viktig å registrere varemerket for å sørge for beskyttelse og trygghet.

CocaCola varemerke

Om varemerke

Varemerket til et selskap kan være alt fra en logo til et slagord. Et varemerke er et kjennemerke til et selskap som hjelper kunder og andre til å gjenkjenne og memorere selskapets varer eller tjenester. Et varemerke kan også bidra til å skille et selskap fra eventuelle konkurrenter.

Et unikt varemerke kan heve kvaliteten og omdømme til selskapet som eier det, og det kan bidra mye til både markedsføring og profilering av bedriftens produkter og tjenester. 

Hvorfor registrere ditt varemerke?

Når man registrerer et varemerke, oppnår man en enerett til dette merket. Enerett vil gi en dokumentasjon på at det er du som eier varemerket og du kan nekte andre å bruke merker som ligner ditt.

registrere ditt varemerke

Man kan også forhindrer etterligning eller kopiering. Dersom du havner i en konflikt med andre selskaper, vil man stille sterkere dersom varemerket er registrert.

Eneretten til varemerke vil kun gjelde i næringsvirksomhet, for eksempel bruk av merket i reklame eller ved innpakning. Eneretten hindrer ikke bruk av varemerke i privatbruk.

Verdien på selskapet ditt og dine tjenester og produkter, vil stige dersom man utfører en varemerkeregistrering. I tillegg får man bedre tilgang til finansiering fra investorer og det offentlige, samt at man står sterkere ved lisens-og samarbeidsavtaler.

Det er både kjedelig, tidskrevende og kostbart og måtte endre logoen fordi noen andre har beskyttet et lignende varemerke i forkant av dere. Derfor er det anbefalt å registrere varemerke så fort man har funnet ut en logo eller lignende til selskapet.

Prøv også å unngå, så godt som det lar seg gjøre, å fortelle andre om varemerke før det har blitt registrert. Gjør man dette kan kan slippe å komme i kjipe og svært kostbare situasjoner.

Prosessen

Etter man har registrert et varemerke og fått enerett, får man et registreringsbevis og et registreringsnummer som man kan bruke som dokumentasjon for å bevise eneretten sin. Ved å vise fram denne dokumentasjonen, kan man unngå unødvendige diskusjoner dersom disse skulle oppstå.

Endre varemerke

Endre varemerke

Om man ønsker å endre varemerke sitt etter det er registrert kan man søke om dette. Om endringene er små og ikke endrer helhetsinntrykket av varemerke, vil det som regel ikke være noe problem tilknyttet endring. Men dersom endringene er store, må man sende inn en ny søknad om å registrere det nye merket.

Ulike symboler

Etter du har fått enerett på varemerket ditt, vil du få muligheten til å sette symbolet ® bak merket. Dersom man ikke har registrert varemerke, men fortsatt ønsker å spesifisere at det er et varemerke, kan man bruke symbolet ™. Symbolet ™ gir ingen form for beskyttelse, men det kan brukes for å sende ut en beskjed til markedet om at man skal oppfatte det som et varemerke.

Ulike varemerker

Et varemerke kan bestå av både tall, bokstaver, slagord, logoer, bilder, fasonger, navn og mye mer. Det er viktig at varemerket ditt er spesielt og skiller seg ut fra andres. Har man et spesielt og unikt varemerke er det lettere for kunden å huske selskapet ditt.

Ulike varemerker

De vanligste typene av varemerker er ordmerke, figurmerke og kombinert merke. Det er kun mulig å søke om registrering av ett merke av gangen.

Ordmerke

Et ordmerke vil gi deg eneretten til ett eller flere ord, og man kan bruke det i forskjellige utforminger.

Figurmerke

Et figurmerke vil gi den eneretten til en figur eller en logo som ikke har noe tekst tilknyttet.

Kombinert merke

Et kombinert merke vil gi deg enerett til en bestemt kombinasjon av tekst og figur. Du vil få eneretten på helheten av figuren og teksten sammen, men ikke logo eller tekst hver for seg.

Hvor lenge varer vareregistrering?

Etter man har registrert varemerket sitt og fått enerett, vil denne retten vare i 10 år. Etter 10 år kan man registrere varemerke atter en gang, og få enerett i nye 10 år igjen. Ved varemerkeregistrering foreligger det en bruksplikt på 5 år. Bruksplikten innebærer at man må ta i bruk varemerke etter det er registrert innen 5 år. Gjør man ikke dette kan man risikere å miste eneretten.

Registrering av varemerke i andre land

Når man registrerer et varemerke vil eneretten kun gjelde i det landet varemerke er blitt registrert i. Dersom man planlegger å bruke varemerke i andre land, bør man beskytte varemerket i disse landende i tillegg. Om varene dine blir produsert i et annet land, er det anbefalt å registrere varemerket i dette landet også. Det er mulig å registrere et varemerke i flere land samtidig.