Boligadvokater kan assistere ved uenighet rundt boligsalg

Boligkjøp har i mange byer fått så raskt omsetning at man ender opp med å stille umulige krav til boligkjøpere for hvor raskt de må ta stilling til om de vil kjøpe boligen, eller ikke. De fleste boliger som selges i Oslo har kun to-tre visninger, og noen til og med bare en. Hver visning er ofte på kun en time.

Visningene har ofte mange interesserte, og megler har ofte ikke tid til å vise alt du ber om. Selv om man ofte får så kort tid til å ta avgjørelsen, så har man som kjøper et stort ansvar i forhold til å bedømme om boligen er i den standarden man forventer. Som kjøper har man ansvar for å avklare alle synlige feil selv. Det er vanskelig å få gjort noe med en situasjon hvor det kommer frem at boligen har feil som man burde sett. Er man i tvil, kan boligadvokater hjelpe med å avklare hva ansvaret innebærer.

Høye krav til undersøkelsesplikt ved kjøp av bolig

Undersøkelsesplikten innebærer at boligkjøpere selv har ansvar for å avklare tilstanden til boligen. Hvis man oppdager feil eller mangler i etterkant som ikke er skjulte, så har man lite man skulle sagt for å få erstatning for manglene. Hvis manglene derimot er skjulte, så er mulighetene større.

For å avgjøre nyansene rundt dette, kan man rådspørre boligadvokater som kan gi råd i forhold til hvor grensene går. Å finne ut hvor grensene går, kan være vanskelig for ordinære boligkjøpere. De fleste bruker lengre tid på å bestemme hvilken TV man skal kjøpe, eller hva slags surround-anlegg man vil investere i. Selv om dette er kostnader som bare er en brøkdel av kostnadene for en bolig, så bruker man mye mindre tid på boligkjøpet.

Boligadvokater mangler

Hvilke feil kan man ha rett til å få utbedret?

Hvis man oppdager feil eller mangler på boligen man ønsker å kjøpe, så er det ikke helt opplagt om hvilken rett man har til å få utbedret disse. Er man i tvil før man kjøper, bør man konsultere en boligadvokat for å være sikker på at man forstår sitt ansvar og tar de nødvendige forholdsregler.

Man kan ha mulighet til å få utbedret flere feil eller mangler enn man er klar over, selv om det ikke nødvendigvis er kjøper som må stille som ansvarlig. Det finnes tilfeller hvor du kan få erstatning fra forsikringsselskapet som selger har benyttet for eierskifteforsikring. Dette er avklaringer du kan få hjelp til ved å konsultere med boligadvokater.

Er du i tvil, kan du benytte boligadvokater ved kjøp

Med så kort tid for å ta en avgjørelse, så er det lurt å benytte seg av de fordeler man kan. Kostnader i forbindelse med feil og mangler på bolig man kjøper kan være omfattende, og det kan derfor være verdt å benytte seg av boligadvokater for å forsøke å minimere usikkerhet.

Man kan da benytte råd fra boligadvokat til å skaffe tilgang på den kompetansen som trengs for avklare usikkerheter rundt boligen. I stedet for å forsøke å avklare alt selv, så kan du benytte kompetanse for å forsøke å oppdage eventuelle mangler på boligen.

Det er en stor utfordring å skulle bedømme en bolig på så kort tid som man har i forbindelse med et boligkjøp i dag. En konsultasjon med boligadvokater før man tar den endelige avgjørelsen, kan gjøre at man får muligheten til å bedømme boligen med den kompetansen som er relevant for den boligen man vurderer å kjøpe. Med denne typen konsultasjon øker man sjansene for å unngå overraskelser når man kjøper bolig slik at man kan unngå uforutsette utgifter i forbindelse med kjøpet.